تنها و تنها تر!

خانه را تنها تحویل گرفتم و تنها تحویل خواهم داد. نه این که همیشه در ان تنها زندگی کرده باشم اما در مجموع شاید نصف زمان قرارداد این خانه کمتر از 2 نفر را ماوا داده است.

امروز و در اخرین ساعات بودن در اینجا یاد فیلمی افتادم که وقتی جوان تر بودم دیده بودم. نامش را به خاطر ندارم اما یک جمله مهم داشت که می گفت :"ادمها تنها هستند و وقتی ازدواج می کنند فقط به اندازه یک نفر از تنهایی شان کم می شود" .

و بعد به این فکرکردم که این جمله درباره ما بر عکس بود. به این فکر کردم که من تنها نبودم اما ازدواج من یک نفر را تنها کرد. و حالا این روزهای تنهایی شاید عدالت خداوند باشد در مختصاتی دیگر. تا من قدری بیشتر حال تو را بفهمم وقتی در مقابل تصمیم من ناباورانه قرار گرفتی. چه صبور بوده ای عزیزترینم! چون این بار باز هم تو را تنها گذاشتم با این تفاوت که این بار من از تو تنها تر شدم.

اما با همه این حرفها شک ندارم که این روزهای جدایی هم همیشگی نیستند.

به امید روزهای نو و ارزوی های نو در کنار هم! 

/ 2 نظر / 13 بازدید
شیث

آخییییییییییییییییییییییییییییییییی! چه حالی دادی بهم! بسی سپاس!![ماچ] به امید آن روزها

شیث

عرض شود که تنهایی تو خود خواسته بوده و مال من همیشه نبوده! آخی اینجوری دلم برای خودم سوخت