لحظه خدا حافظی

امروز یک چیز فهمیدم. همه چیز در نگاه ادمهاست مخصوصا موقع خداحافظی کردن! 

راستی یا دروغ-محبت یا نامهربانی- امید یا نا امیدی - حسادت یا تحسین و....

ادمهایی در زندگی ام بوده اند که نگاهشان موقع خداحافظی نظرم را راجع بهشان تغییر داده و بعد تر نظرم تایید شده! همسایه پیر اخرین خانه مان در تهران یکیشان بود.

لحظه خداحافظی می توانی ببینی که شاید این ادم زودتر از اینها منتظر رفتن تو بوده شاید هم برعکس!

 فقط ان لحظه است که سرنوشت رابطه در اینده روشن می شود و پرده از روی رابطه گذشته کنار می رود. مخصوصا وقتی خیلی عمیق نباشد.

این روزها حس لحظه های خداحافظی را دارم. اینجا این شهر با ادمهاش با خاطره هاش دارد کم کم رنگ خداحافظی می گیرد. هر چند در ظاهر هیچ چیزی تغییر نکرده است. اما حسی در درون من منتظر رفتن است! 

 

 

 

/ 3 نظر / 20 بازدید
هادی

رفتن .. ؛ اين تراژدي اندوه‌ناك ِ تا بي‌نهايت‌ادامه‌دار ِ تاريخ

مجتبی

خیلی خیلی زیبا بود مرسی به من چیزی آموختین