عزيزترين ديروز رفته بود بانک پارسيان حساب باز کند. بهش شماره داده بودند و گفته بودند که پيش بينی زمان انتظار ۷۷ دقيقه است. او هم چون جای ديگر کار داشته تصميم می‌گيرد بی خيال شود. اتفاقا کارش پيش نمی رود و برميگردد بانک و می بيند که در کمال تعجب پس از گذشت زمان تعيين شده فقط سه نفر به نوبتش مانده ! تازه آن هم کلی تشکيلات داشته که مثلا لازم نبوده از کسی بپرسد نفر آخر که کارش در حال انجام است شماره چند است!!!!بابا بارک ا...

می گويند در يکی از همين دانشگاههای دولتی پايتخت استادی وجود دارد که در مقطع تحصيلات تکميلی و رشته فنی- مهندسی تدريس ميکند و خدای سر کار گذاشتن دانشجوهاست. به يکی از بچه ها که دفاعش ساعت ۸:۳۰صبح بوده گفته که ساعت ۵:۳۰ صبح دانشگاه باشد تا قبل از دفاع مطالب را با هم مرور کنند و.. !!!!

 ديگر اينکه دانشگاه شريف امسال کنکور دکترايش را بهمن !برگزار می کند و داشتن نمره تافل يا ای التس برای بذيرفته شدگان ضروری است.!!

/ 0 نظر / 4 بازدید