غیبت

امشب خوابم را کسی دزدید و باعث شد چیزهایی بشنوم که ناراحتم کند.امروز یک نفر تلفنی زمان زیادی را از من دزدید و نگذاشت در این اخر هفته صبحانه پسرک گرسنه ام را به موقع بدهم.عملا صبحانه تبدیل به ناهار شد! این چند روز چند نفر مرتب روی اعصاب و روان من راه رفتند با بد گفتن از کسی که به نظر من بریده و اتفاقا خیلی رفتارهایش شبیه شخصیتهای خوب اطراف ان چند نفر است اما هیچ کس ادم به ظاهر خوب را بد نمیبیند!! چند بار هشدار دادم که من بیشتر از این توان شنیدن ندارم اما کو گوش شنوا! سه شنبه افراد مذکور در یک حرکت کاملا چتر بازانه ساعت ٧:۴٠عصر خودشان را به شام منزل ما دعوت کردند!! و فرزند قبلا ناخلفشان مرتب جیغ کشید و باز فرد غایب شماتت شد در حالیکه به نظر من هیچ ربطی به او نداشت. این است که حالا حالم همه جوره خراب است. بیخواب و ناراحت و دل خور. .و در اندیشه یک راه کار همه جانبه

/ 1 نظر / 29 بازدید