-کاری را که پارسال نتیجه نداد و کلی وقت وانرژی گرفت را دوباره انجام دادم. پارسال کلی طول کشید امسال یک روزه تمامش کردم. خیلی امید ندارم ولی تیری است که انداختم شاید به هدف خورد. -امروز بعد از سه روز استعلاجی امدم سر کار و فهمیدم حشره ای به اسم "بند"این بلا را سر چشم من آورده. می گویند چون شب کولر را خاموش کردیم و روی زمین خوابیدیم این جانور کوچولو که اندازه مورچه است و از توری موری هم رد می شود در هوای به نظر ما خنک اما مرطوب شمال امده و از روی چشم من راه رفته. دلیل جوشهای سر سفید و کوچولوی پشت پلکم هم همین است. همکار شمالی من گفت که این حشره از هر جا که راه برود این طور می شود. و اگر ندانی و دست بزنی اینی می شود که الان شده . آب هم نباید زد! چون هر حرکتی که بکنی اوضاع را خرابتر می کند. ظاهرا داروخانه هادر شمال همه محلول مناسب گزیدگی ان را دارند که الکل رقیق شده است. اما ما که نمیدانستیم!!!! راه حلش هم میگویند روی زمین نخوابیدن و روشن گذاشتن کولر است برای اینکه هوا را خشک کند که این موذی نیاید. هر چه هست امیدوارم برای کسی پیش نیاید که اصلا خوش آیند نیست. -دیروز رفتیم gga دعوا. در نهایت هم قرار شد شنبه یک شنبه مدارک را برای امضا اماده کنند. اگر نمی رفتیم حالا حالا معطل بودیم چرا که یاروی مسول پرونده من سر خوش است و بعد از یک هفته که زنگ زدم پی گیری کنم که چرا با من تماس نگرفتند تازه می گوید ای میل نگرفتیم از شما! من که شدیدا اصرار به فسخ قرارداد دارم. 20 روز حداقل زمانی است که بی جهت معطل مان کرده اند. که 15 روزدیگر هم بهش اضافه می شود تا بیایند و چک کنند و... -امیدوارم تصمیم درستی بگیریم. دوستان باز من را فراموش نکنند از دعای خیر.

/ 1 نظر / 12 بازدید
شيث

امید که زودتر به صحت کامل برسی. در مورد شرکت ذکر شده سخت نگیر که سخت نگذرد. امسال در موردی که برایش کمتر وقت گذاشتی رشد کردی همیشه سهل بگیر مقداری. . همیشه موفق باشی