زندگی!

منتظرم! منتظرم تا ساعت در ان سر دنیا زود تر 24:00 بشود! تا ببینم حدسم درباره نتیجه انتظار 18 ماهه به کجا می رسد! تجربه غریبی است و کاملا جدید در روزهایی که باید درس بخوانی و بخوانی. ناگهان یک عدد- یک تاریخ در یک صفحه اینتر نت این قدر هیجان زده ات می کند که مرتب ساعت سیدنی را چک می کنی تا بینی تاریخ امروز برای اخرین فایل مورد نیاز تغییر می کند یا نه! و این یعنی صبر تا  4 ساعت دیگر تا روز 15 ام جولای در استرالیا آغاز شود!

/ 0 نظر / 14 بازدید