نمیدانم باور کنم يا نه!

از يکی از اقوام که به زور دوپينگ با رتبه ۲ رقمی در دانشکه فنی دانشگاه تهران پذيرفته شد نقل شده که کلاس امادگی کارشناسی ارشد به مبلغ ۷۰۰۰۰۰ تومان که برای دانشجويان بسيجی ۳۰۰۰۰۰ تومان است !!! چند صباحی است در دانشگاه تهران برقرار است و خالی هم نمانده!!!

پام چسبيد زمين! من بعد از سه سال کار کردن حاضر نيستم همچين پولی برای همچين چيزی خرج کنم. مردم چطور می توانند از جيب بابا جانشان يا مامان جانشان خرج کنند.نکته جالب تر تخفيف بيش از ۵۰٪ به دانشجويان بسيجی است!امتياز دادن يه انها در زمان جنگ محلی از اعراب دارد اما در زمان صلح؟! برای بچه‌هايی که حداکثر دوران پيش از دبستانشان در زمان جنگ سپری شده چه معنی می‌دهد؟!

من اگر جای مسوولان بودم ابدا نه چنين کلاسی تشکيل می‌دادم نه چنين تخفيفی!

اگر واقعا کسی بسيجی باشد حاضر نمی شوددر رقابتی که دانشجوی فلان نقطه محروم کشور همان اندازه که اين اقايان حق و سهم دارند حق دارد اين گونه دوپينگ کند!و پول پدر يا مادر جان را جور ديگری خرج ميکند. 

/ 4 نظر / 5 بازدید
شيث

من هم با عقلم جور در نمی ايد! دنياست ديگر چه می شود کرد!

شيث

نکته ی احتمالی اين است که برگزار کننده ی کلاسها بسيج دانشجويی است و به اعضايش تخفيف می دهد. اينطوری تعجب مقداری کم خواهد شد نه؟

اشنا

چه نمي‌نويسي؟

شیث

سلام!مدل کامنت گذاری عوض شده.ديديد؟