برچسب

امروز صبح رفتیم سفارت استرالیا در برلین. من زیاد امیدوار نبودم که کارمان را راه بیندازند چون اصل نامه گرنت دست وکیل بود و گرو نگه داشته تا قسط اخر را بدهیم.

یک پرینت از پروفایل ان لاین فقط داشتیم. فقط کنجکاو بودیم ببینیم می زنند یا نه! زدند با همان پرینت الکی!

ساعت 10:10. به ده دقیقه نکشید که برچسب های نارنجی شتر مرغ و کانگورو پریدند توی پاسپورتهایمان. حالا ما رسما اجازه اقامت دائم در جزیره را داریم!

اما چقدر زشت است این بر چسب ویزا! 

/ 0 نظر / 10 بازدید