جمله زیبا

دیروز با معلم کلاس المانی دانشگاه قرار داشتم. قرار بود سطح زبان من را ارزیابی کند و بگوید که آیا امیدی هست که من امتحان زبان دانشگاه در ماه اینده را با موفقیت بگذرانم یا نه!

بر عکس قیافه خشن آلمانی اش خانم بسیار محترم و مهربانی بود. به من گفت که نسبت به مدتی که کلاس رفته ام پیشرفتم خیلی خوب بوده اما فاصله ام با بچه هایی که به موقع امدند زیاد است. که نظر خودم هم جز این نبود.

آخر سر گفت که نگران نباشم با هم راهی پیدا می کنیم. کاغذی برداشت و نوشت:

Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg!

معنی جمله این است: هر جا اراده ای هست - حتما راهی هم وجود دارد!

 بعد هم کاغذ را به من داد.  زیبا بود. هم جمله هم خاطره ای که ساخت.

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
شیث

چه مثبت !