باورتون می‌شه یک مهندس فارغالتحصیل دانشگاه اصف بلد نیست با اکسل کار کند.حتی بلد نیست پرینت بفرستد!!فرق فرمتهای کاغذ در حالت پرینت را نداند و با وجود ادعای طبق طبق نمی‌تواند یک جدول در اکسل بکشد. به ستوه آمدم از خنگی دورو بریهام و ادعای آسمانی شان.آن وقت این آدم صفر برگشته به من می‌گويد اعدادتان را حتما با من چک کنید>نه اینکه بگه با هم چک کنیم.

آن یکی که مثلا فوقش را از دانشگاه خودمان گرفته از این هم شاهکار تره.من را صدا کرده که بیایید با هم فایل درست کنیم!

رفتم از ب بسم ا... گفتم که این این طوری هی موس را گرفتم درست کردم!

امروز امده به من میگه رفتم پیش مدیر گفته برای فلان دستگاه هم این دیتا شیت را درست کنم.خدایی حال کردم از این همه رو! بعد چند دقیقه هم فرمودند در فلان آدرس گذاشتم بردارید.

الحمدلله که باز نکرد و من فایل خودم را تغییر دادم.اما فایل ایشان دقیقا با تغییر یک کلمه آن چیزی که دیروز در نبود ایشان درست کرده بودم!حتی به عقل کاملشان هم نرسیده بود که لااقل اسم دستگاه را عوض کنند!

صبح در راه آمدن یک قاصدک دیدم.دیدن قاصدک در این فصل عجیب است اما این دو یا سومین بار در امسال تابستان بود.قاصدک جان امیدوارم خبر آورده باشی که این پروژه تا بودن من دراین شرکت نمی‌آيد.

هنوز نه به داره نه به باره.اینطوریه.جدی بشه چه می‌خواهند بکنند.هر کدام دارند می‌میرند از رییس بازی.

خوبه این میزان اکسل بلد بودن ما را در دانشگاه هیچکس به رسمیت نمی‌شناخت. اما اینها این قدر هم بلد نیستند.

خدایا به من صبر ایوب عطا کن!

/ 0 نظر / 4 بازدید