الا ای کسانیکه می خواهید ای التس سنجش بدهید بشتابید که نمره دهندگانش بسیار بهتراز مال استرالیا می شود. یکی از همکاران من که خیلی راحت می گیرد و برای امتحان هم 20 جلسه 1.5 ساعته کلاس رفت و 400000 تومان بیشتر پول کلاس نداد و یک ماه خواند و ان هم با بچه . مهمان داری و ... نمره اش را که فکر می کرد 5 است گرفت.چند شد؟! 7!!! ردینگ شد8!!! اسپیکینگ و لسنینگ 6.5!! رایتینگ 7!!!!! به نظرم نه دایره لغات قوی دارد نه گرامر خاصی بلد است. واقعا که (به خودم گفتم این آخری را)من 8 ماه تمام علاف ای التس بودم از مهر که تعیین سطح اریان پور را دادم تا زمان انتظار کلاسها و... ! درست است که از بعد از آمدن نمره تافل و کم شدنش در اسفند ماه ای التس را جدی گرفتم ولی به این همکارم ناجور حسودیم شد. جوری که به فکر افتادم یک بار دیگر امتحان بدهم تا اعتماد به نفس زبانم بر گردد. راست می گویند که آسان بگیری آسان می گذرد. حالا رفتم تو فکر که یک چندتا کار بی خیالی مثل این همکارم انجام بدهم. مثلا برم کل مبلمان خانه را نو کنم! بی خیال که تا یک سال و اندی دیگر چه می شود!

/ 1 نظر / 3 بازدید