کار و کاسبی

در یک شرکت مهندسی مشاور که خانمهای پر مشغله ای دارد. یکی از خانمهای نقشه کش کسب و کاری راه انداخته جالب توجه. کاتالوگ محصولات آرایشی و بهداشتی یک شرکت معروف را اورده و به خانمها نشان می دهد. این بندگان خدا هم که وقت ندارند بروند و بگردند. کلی سفارش داده اند. به نظر با شرکت مزبور هماهنگ شده و پورسانت می گیرد. در هر صورت فکر خوبی است. هم به نفع خودش است هم دیگرانی که وقت برای این کارها ندارند.. در کارش هم قطعا پیشرفت می کند چون خدمتی را عرضه میکند که مشتری دائمی دارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید