دنبال اسم يک نفر می‌گشتم !(البته به دلايلی)

می‌خواستم ببينم از فارغ التحصيلان دانشگاه ما است يا نه که متوجه شدم سايت دانشگاه فقط ليست دانشجوهای فعلی را دارد نه قبلی!

اينجا بود که به حکمت کار دانشکده برق در چاپ سررسيد سالانه يا نام فارغ‌التحصيلان سالهای مختلف پی بردم!

گفتم بگذار توی گوگل هم تلاشی بکنيم.از آنجايی که اطلاعات درست و حسابی از فرد مورد نظر نداشتم.اطلاعات خودم را دادم تا اگر سايتی چيزی آورد برم و شجره نامه طرف را در بيارم.

سرچ نام به جايی نرسيد.شماره دانشجويی را امتحان کردم و يک چيزی ياد گرفتم.شماره دانشجويی من شماره يک کروموزمه! کلی کيف کردم الکی!

/ 0 نظر / 5 بازدید