تفت

در جریان پروژه درسی که باید محلی را جهت ساخت نیروگاه انتخاب می کردیم. شهرستان تفت را انتخاب کردیم.

موقع جستجو برای داده های بیشتر هم گروهی امریکایی-ایرانی از من پرسید واقعا اسم یک شهری در ایران تفت است؟! من هم با تعجب تایید کردم.

او گفت چه عجیب چون تفت اسم یکی از رئیس جمهورهای امریکا بوده که خیلی خیلی هم چاق بوده و کلی داستان از مشکلات چاقی است به جا مانده است.

باور نمی کنید این لینک را ببینید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Taft

نه تنها اسم یک نفر که ظاهرا اسم یک تیره طایفه است.این هم مدرکش:

http://en.wikipedia.org/wiki/Taft_family

/ 0 نظر / 26 بازدید