ویزای المان

هفته پیش همچین روزی که تازه اقای همسر از اخرین سفرش به المان برگشته بود و یک روز مانده بود به یک سال از ترک برلین و شهروند رفتیم و ناهار لوبیا پلوی مامان پخت خوردیم ویزای دانشجویی=ویزای المان من تمام شد.

/ 0 نظر / 39 بازدید