باز باران   

به به چه بارانی .حیف جای چترم خالی! دیشب گفتم این چتر بیچاره از اسفند پارسال باز نشده رفتم و بازش کردم و تو خانه یک دور افتخار باهاش زدم. آخر خیلی نوه . 3-4 ماه بیشتر نیست خریدمش. واسه تولدم برای خودم کادو خریدمش. من امروز یک نایلون پر از کاغذ آوردم که بروم کلاس زبان! بدون چتر! عیب نداره باران بیاد. این که مشکلی نیست. شمارش معکوس شروع شده ولی نمی دانم چرا حال و حوصله درس خواندنم هی کم و کمتر می شود!!
لینک
شنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٧ - خودم!