زمان اسپیکینگ   

دیروز خواستم داغ داغ بنویسم که زمان اسپیکینگ امتحان معلوم شد. ولی نشد. دیروز بنده یک ای میل دریافت کردم که در آن نوشته شده بود به لینک فلان مراجعه کنم و زمان امتحانم را ببینم. امتحان من روز 29 اردیبهشت است . ساعت حدود 12 ظهر.هر کس این صفحه را می بیند لطفا دعا کند.
لینک
دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٧ - خودم!