افعال معکوس   

تا حالا به اهمیت این افعال پی نبرده بودم! یادتان هست در سریال برره از این افعال با این عنوان استفاده می شد. من امروز متوجه شدم که کاربرئ این افعال در برخی موارد چقدر می تواند مودبانه تر و کارسازتر باشد. جای میز من دومین میز در راستای پنجره است .به طوری که در هر حالتی که پنجره باز باشد باد به من سرمایی میخورد. همکار محترم کنار پنجره هم ادم نسبتا گرمایی است . اما پنجره را اصولا نصفه باز می کند که خوب بدیهی است که باد به خودشان نمی خورد .امروز من به جای اینکه از ایشان بخواهم پنجره را ببندند با استفاده از افعال معکوس خواستم آن را کامل باز کنند. بنده خدا کلی شاخ در اورد. من هم توضیح دادم که الان سردتان می شود می بندیدش! ایشان هم خیلی غیورانه گفت نه و هوا خیلی خوبه و ...ده دقیقه نشد ارام پنجره را بست!من هم بدجنسانه گفتم سرد شد؟! بنده خدا ماند چی بگه گفت نه و دوباره باز کرد. اما وقتی بعد از مدتی کم کم به همان حالت قبلی نیمه باز برگرداند. و من اعلام کردم سردمه کامل بست و الان یک یک ساعتی هست بسته است در حالی که قبلا ماکزیمم 0.5 ساعت بسته می ماند. . این بود یکتجربه من درباره افعال معکوس!
لینک
سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٧ - خودم!