یکی از همکلاسیهای دانشگاهم امروز همکارم شد. پسری شوخ و پر جنب و جوش که از دید من بیست و یکی دو ساله مقادیری هم بی‌تعارف و شاید پررو بود. و حالا موهایش کم پشت شده و حسابی آقا شده و سنگین رنگین و جا افتاده.

نمی‌دانم به چشم او من چه‌قدر تغییر کرده‌ام؟! در این شش سال که مثل برق گذشت.

امیدوارم همکاران خوبی برای هم باشیم.

لینک
دوشنبه ۳ دی ،۱۳۸٦ - خودم!