داشتم وبلاگ محمدرضا اعلم (البته از آرشيو) می‌خواندم که نمی دانم کی دستم به  خورد و سر از پرشين بلاگ در آوردم! گفتيم بياييم و حالا که وبلاگ ما را طلبيده چند سطری آپ ديت کنيم.بلکه اين ارکاتمان هم حلول کند. يک ساعت است که منتظرم ولی هنوز صفحه اولش هم نيامده!!!

کلی وبلاگهای ملت را خوانده ام. حالا فردا موقع ساعت اينترنت که به حتم باز هم ارکات ندارم چه کار کنم.آخر ديگر از حس و حال انگليسی خواندن افتاده ام!

لینک
جمعه ٢٠ آذر ،۱۳۸۳ - خودم!