اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست   حرامم باد اگر من جای به جای دوست بگزینم

دوباره کمی امیدوار شده‌ام. به قول دوستان امتحان زبان نشان دهنده یک حداقل از سطح زبان شرکت کنندگان است. نه قاعدتا سهم قابل توجهی از نمره کل. معقول است اما باید صبر کرد و دید آیا داوری هم این نظر را تایید می‌کند یا نه!

هر چند خیلی از دعوت وقفه عزیز به بازی سوتی می‌گذرد و شاید موضوع سوخته باشد. اما من می‌نویسم.

آخرین سوتی که دادم در هفته پر ماجرای گذشته بود که برای برای گرفتن اصل مدرک لیسانس به دانشگاه رفته بودم. مجبور شدم یک روز مرخصی کامل بگیرم. کارم تا ساعت ۱۲.۵ طول کشید. من هم به خانمی که باعث کند انجام شدن کارم بود اعتراض برخورنده‌ای کردم . یک فرم هم برای آقای همسر گرفتم که کارش جلو بیفتد و مثل من مجبور نشود ۲ روز مرخصی روزانه بگیرد. اطلاعات را از روی کپی مدرکش پر کردم (چون یک بار کارت عابر بانکش را به من داده بود و گفته بود رمزش شماره شناسنامه‌اش است و من در کمال اعتماد به نفس انقدر رقم دهگان و یکان را جابجا زدم که کارتش بسته شد و کلی ماجرا داشت تا درست شد.) فرم را که پس دادم و همان کارمند مورد اعتراض چک کرد دوتا اشتباه ضایع کرده بودم:اولا نام پدر خودم را جای اسم پدر ایشان نوشته بودم. دوما تاریخ فارغ التحصیلی در مدرک موقت بهمن ماه ذکر شده بود در فرم با تاریخ روز و ماه می‌خواست. نوشته بودم ۳۱/۱۱!

یک ماجرای دیگر هم یادم آمد. سال گذشته جزیره کیش ما را دو بار طلبید. یک بار برای رفع خستگی به هزینه خودمان رفتیم و وقتی برگشتیم در کمتر از چند هفته از طرف شرکت آقای همسر به هزینه شرکت. مثلا نخواستیم به بقیه بگوییم که کلی پیشنهاد و ... برای خرید بدهند و در گیر سوغات خریدن و ... شویم. صدایش را هم در نیاوردیم که دو بار رفتیم. اما یک روز که مهمان داشتیم من از دهنم در رفت و گفتم پارسال در هر دو باری که ما کیش رفتیم...!

البته بعد موضوع دیگری را با اعتماد به نفس پیش کشیدم و خیال کردم شنوندگان فکر کردند اشتباه شنیدند. 

لینک
چهارشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٦ - خودم!