به نام خدای شکست و پیروزی

از صبح منتظر بودم گوشی تلفن را بردارند! حالا منتظر زنگ خوردن و برداشتن گوشی تلفن هستم!

امروز آخر اکتبر است .آیا تا فردا با من تماس می گیرند؟! آیا با خانه تماس گرفته‌اند؟! آیا تماس گرفته‌اند و تلفن من مشغول بوده؟!

فال حافظ اینترنتی گرفتم گفت: دوش می‌گفت که فردا بدهم کام دلت سببی ساز خدایا که پشیمان نشود

لینک
سه‌شنبه ۸ آبان ،۱۳۸٦ - خودم!