به نام خدای عدد۹

شمارش معکوس آغاز شده است!

دوستانی که در جریان قرار دارند نتیجه را می‌پرسند. با امروز ۹ روز مانده! جمعه معلم کلاس زبانم که متن نامه درخواست را خوانده بود و تصحیح کرده بود -هرچند که من هیچ وقت ای میلی ازش دریافت نکردم! اما آدم راست گویی است- نتیجه را پرسید و دیروز دوست دیگری که همین زحمت را کشیده بود و متن ای میلش به دست ما رسید!

هر چه فکر می‌کنم می‌بینم از کرم خدا بعید است که اسم من حتی در مرحله اول اعلام اسامی نباشد. اگر قرار بود نباشد هزاران هزار اتفاق می‌توانست بیفتد که من نتوانم به موقع اقدام کنم. حتی با این عجول بودن من در بعضی زمینه‌ها یک ماه دقیقا ایده‌آل ترین زمان برای جمع آوری اطلاعات و اقدام کردن بود. فکرش را بکن اگر آذر پارسال که در روزنامه آگهی داده بودند می‌دیدم و حدود یک سال انتظار میکشیدم چه می‌شد!

سعی می‌کنم با خودم کنار بیایم که اگر اسمم نبود اتفاقی نیفتاده باز.اما نمی‌توانم بپذیرم. هر چند به توصیه مادر جان اعلام عمومی نکرده‌ایم و حتی اعضایی از خانواده که شاید خیلی چیزها درباره زندگی ما از بچگی تا حال می‌دانند این بار بی‌اطلاعند و لازم نیست بعضا توضیحی به کسی بدهیم که مثلا دلایل شکست احتمالی چه بوده است! با این حال باز دلم راضی نم‌شود که ...

کاش زودتر اعلام می‌شد!

لینک
سه‌شنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٦ - خودم!