کارت عضويت انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه بعد از n ماه بالاخره به دستم رسيد. ولی گذاشتمش خانه. اخر شماره عضويتم همان شماره دانشجويی که رمز عبور همه زندگی منه! اين همه رمز عبور را که نميشود عوض کرد پس از کارت صرف چی میکنيم! نظر میکنيم!( اخرش تکه کلام معلم مثلثات دبيرستانمان بود) يادش به خير

لینک
دوشنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٤ - خودم!