خسته ام از این همه کار نصفه کاره که می خواهم تا آخر هفته دیگر تمامشان کنم! و اصلا نه به چشم میان نه حساب می شوند.خدا آخر هفته ای ر ا که یکشنبه فکر میکردم چهارشنبه است خیر کند. بالاخره چهارشنبه رسید اما الان دیگر ذوقی برای آمدنش ندارم. امیدوارم بقیه فکر و خیالهام این طوری نباشد و به موقع و به جا برسند.
لینک
چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٧ - خودم!