امروز صبح که از خانه در آمدم جلوی در واحد طبقه پايينی يک جفت کفش کوچولو اضافه شده بود.اخر اين همسايه‌های ما  چندان عادت ندارند کفشهايشان را داخل بگذارند. بد هم نيست چون فهميدم عاطفه کوچولويشان راه افتاده.انگار همين ديروز بود که به دنيا آمده بود!

امروز گوشی موبايلم را (ان شاا... خانه) جا گذاشته ام لذا با جهان خارج مخصوصا از دانشگاه تربيت مدرس و خواهر جان که برای کارهای اخرين دفاعش در تلاش است بيخبر م.

دوست جون(دوست و همکلاسی زمان راهنمايی و دبيرستان که قريب به يک سال است با هم همکار شده ايم) به خاطر امتحان اف.سی.ای و به خاطر قانون جديد شرکت که بيش از ۸.۵ساعت مرخصی ساعتی کسر کار محسوب ميشود و ضرب در ۲ کم ميشود مرخصی روزانه گرفته.(برای هر دوشان ارزوی موفقيت دارم)

من کاملا تنها هستم و برای ارضای حس حرف زدن می‌نويسم.

راستی امروز باز هم کرايه تاکسی را گران کرده بودند اين بار به بهانه ترافيک قبل از عيد!خدا به داد سال نو برسد که به خاطر اضافه شدن حقوق کارمندان افزايش قيمت مرغ و گوشت و هزار چيز ديگر nمرتبه گران  میکنند.

 دوست دارم بيشتر بنوسيم ولی از ناهار جا می‌مانم.

لینک
شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸۳ - خودم!