اس ام اس   

در گیر و دار جمع و جور کردن اسباب واثاثیه مسافرت آخر هفته و گردگیری کردن بعد از 40 روز و ....در حالی که لوله کش داشت شیر خراب دستشویی را درست می کرد و وسیله کم آورده بود و آقای همسر می رفت بیرون و می امد.و البته قرار بود از بنگاه برای دیدن خانه بیایند و من داشتم در یک حرکت خودجوش شام هم می پختم. اس ام اسی از یکی از دوستان به آقای همسر رسید که خیلی جالب بود. این دوست که ما تا الان نفهمیدیم چطوری یهویی به این نتیجه حکیمانه رسیده بود . زده بود اگه برنامه ای برای خارج رفتن دارید ما را بی خبر نگذار!!! جل الخالق!ولی جالب بود،نه.
لینک
یکشنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٧ - خودم!