دومین نوروز در استرالیا :: جمعه ٤ فروردین ،۱۳٩٦
اولین هدیه از پسرک :: دوشنبه ٦ مهر ،۱۳٩٤
سه مادر -دو خواهر-دو دخترخاله :: پنجشنبه ٤ تیر ،۱۳٩٤
شاهد و روباه :: شنبه ٧ تیر ،۱۳٩۳
غیبت :: جمعه ٩ خرداد ،۱۳٩۳
کار و بار :: پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳٩۳
اولین گامها بیرون از خانه :: جمعه ۸ فروردین ،۱۳٩۳
بی عنوان -٢ :: دوشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳٩٢
بی عنوان-١ :: دوشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳٩٢
یک سال مادری :: شنبه ٢۸ دی ،۱۳٩٢
سوال و جواب؟! :: یکشنبه ٥ آبان ،۱۳٩٢
تولد :: چهارشنبه ٢٤ مهر ،۱۳٩٢
غم یا شادی؟! :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳٩۱
اخرین دیدار :: شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳٩۱
پروانه :: یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩۱
این روزها-2 :: سه‌شنبه ۳ امرداد ،۱۳٩۱
این روزها :: پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱
تعبیر رویا :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳٩۱
لبخند استاد :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳٩۱
ناقوس کلیسا و یادی از سفر :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳٩۱
در اتوبوسM45 :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳٩۱
12 سال :: دوشنبه ٧ فروردین ،۱۳٩۱
یاد تو :: دوشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳٩٠
دلتنگی :: سه‌شنبه ٩ اسفند ،۱۳٩٠
دل خوری خوره دوستی :: پنجشنبه ٤ اسفند ،۱۳٩٠
نقاله :: سه‌شنبه ٢ اسفند ،۱۳٩٠
سه‌شنبه ٢ اسفند ،۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٢ اسفند ،۱۳٩٠
افسانه :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٠
سیمون :: سه‌شنبه ۱ آذر ،۱۳٩٠
خواب هم کلاسی :: جمعه ۱۸ شهریور ،۱۳٩٠
شنبه ۱٢ شهریور ،۱۳٩٠ :: شنبه ۱٢ شهریور ،۱۳٩٠
مهمانی افطار :: یکشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩٠
باخ :: پنجشنبه ٩ تیر ،۱۳٩٠
کانکتیکوم 2011 :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳٩٠
ادمها-1 :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳٩٠
لحظه خدا حافظی :: جمعه ٢ اردیبهشت ،۱۳٩٠
خودکار عطری :: سه‌شنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٩
سال 89 در یک نگاه :: سه‌شنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٩
شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٩ :: شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٩
مهمانان ناخوانده :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٩
خلوت :: دوشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٩
پاییز صحرا :: چهارشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٩
هیچ چیز همیشه خوب نیست! :: پنجشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٩
عطسه :: یکشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٩
تفت :: چهارشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٩
خواب :: یکشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٩
لحظه-1 :: جمعه ٢۸ آبان ،۱۳۸٩
تولد :: چهارشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٩
بودن یا نبودن! :: دوشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٩
غم :: یکشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٩
سفر :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٩
مشکل گشا :: پنجشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٩
روز بد شانسی :: یکشنبه ٧ شهریور ،۱۳۸٩
حسرت :: شنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٩
دانشگاه معروف! :: سه‌شنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٩
برچسب :: دوشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٩
اندر احوالات احتمالات :: شنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٩
این روزها :: چهارشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٩
غرغر!! :: شنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٩
ویزا :: دوشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٩
امتحان دادن :: جمعه ۸ امرداد ،۱۳۸٩
زندگی 2 :: جمعه ۸ امرداد ،۱۳۸٩
درد سر تکنولوژی :: سه‌شنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٩
نیمه شعبان یا یک روز معمولی :: سه‌شنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٩
چیز خوب از خدا می خواستیم! :: چهارشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٩
زندگی! :: چهارشنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸٩
اخر ترم :: دوشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٩
عدد 10 :: پنجشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٩
برای مامان و بابای نازنینم :: سه‌شنبه ۸ تیر ،۱۳۸٩
جالبات کوچک :: شنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٩
روز مرد در Deutschland :: چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٩
فال حافظ!! :: چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٩
سه ایستگاه :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٩
تنها و تنها تر! :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٩
بی نام :: جمعه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٩
روز تاریخی :: پنجشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٩
دینداری و توسعه فردی :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۸
خانه امن :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۸
جمله زیبا :: پنجشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸۸
حس نوستالژی :: پنجشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸۸
زبان المانی :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۸
تحریم!!! :: جمعه ٢۳ بهمن ،۱۳۸۸
درس خواندن جهان سومی-درس خواندن جهان اولی :: جمعه ٩ بهمن ،۱۳۸۸
لحظه ها :: یکشنبه ٤ بهمن ،۱۳۸۸
جناب آقای افسر پرونده :: جمعه ۱ خرداد ،۱۳۸۸
امروز :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٧
روزهای پر کار ای تی :: شنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٧
زمانه :: دوشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٧
دیدار :: سه‌شنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٧
GutenTag :: چهارشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٧
لاج و ما :: چهارشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٧
شک و تحسین :: چهارشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٧
یکشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٧
شعر و دوست :: شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٧
خبرهای جدید :: چهارشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٧
عنفوان سی سالگی :: شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٧
امروز :: یکشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٧
اسباب کشی :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٧
مورچه :: یکشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٧
چهارشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٧
کلاس جدید :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٧
سوتی و کافه پیانو و بانک پارسیان :: دوشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٧
شلمان :: یکشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٧
در :: شنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٧
امروز :: سه‌شنبه ٩ مهر ،۱۳۸٧
87/7/7 :: دوشنبه ۸ مهر ،۱۳۸٧
باربا پاپا :: شنبه ٦ مهر ،۱۳۸٧
قرار مدار :: یکشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٧
خواب خوب :: دوشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٧
شنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٧ :: شنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٧
مرحله اول :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٧
مرداب انزلی از دید ما و دوربینمان :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٧
سه‌شنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٧
ایا تمام می شود؟! :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٧
دوشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٧
یکشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٧
تعطیلات :: شنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٧
خانمها و اقایان :: یکشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٧
خودمان و خودشان :: یکشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٧
دوشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٧
من و دروازه2 :: چهارشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٧
دوشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٧
من و دروازه اسیا :: یکشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٧
دوشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٧ :: دوشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٧
چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٧
امروز :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٧
جالبات :: دوشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٧
استرالیا :: شنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٧
تغییر زمانه :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٧
نمره امد! :: یکشنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٧
کار و کاسبی :: یکشنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٧
اس ام اس :: یکشنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٧
دوستی :: سه‌شنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٧
کتاب خوب :: سه‌شنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٧
و اما امتحان :: یکشنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٧
و اما امتحان :: یکشنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٧
امتحان گذشت! :: شنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٧
لو رفتن :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٧
باز باران :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٧
زمان اسپیکینگ :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٧
یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٧
کار1 :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٧
افعال معکوس :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٧
ماه اینده :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٧
فرصتها :: شنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٧
گوشی جدید- سال جدید :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٦
اشتی؟! :: یکشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٦
بازگشت بزرگ! :: یکشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٦
چهارشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٦
گوشی گوشی :: سه‌شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٦
از اول اسفند :: دوشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٦
آیا وطن پرستی؟ آیا دیگران؟ :: یکشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٦
خورشيد :: چهارشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٦
شاید حق من؟! :: سه‌شنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٦
شنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٦ :: شنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٦
یکشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٦
centre , center :: سه‌شنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٦
يک پست کاملا زبانی :: سه‌شنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٦
یکشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٦
دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ٤ دی ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٤ دی ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ٤ دی ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٤ دی ،۱۳۸٦
دوشنبه ۳ دی ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ۳ دی ،۱۳۸٦
شنبه ۱ دی ،۱۳۸٦ :: شنبه ۱ دی ،۱۳۸٦
یکشنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٦
شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٦ :: شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٦
یکشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٦
شنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸٦ :: شنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٦
دوشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٦
یکشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٦
چهارشنبه ٧ آذر ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٧ آذر ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ٦ آذر ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٦ آذر ،۱۳۸٦
یکشنبه ٤ آذر ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٤ آذر ،۱۳۸٦
چهارشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٦
شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٦ :: شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٦
دوشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٦
دوشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٦
چهارشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ۸ آبان ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۸ آبان ،۱۳۸٦
شنبه ٥ آبان ،۱۳۸٦ :: شنبه ٥ آبان ،۱۳۸٦
شنبه ٥ آبان ،۱۳۸٦ :: شنبه ٥ آبان ،۱۳۸٦
چهارشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٦
یکشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٦
شنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٦ :: شنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٦
چهارشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٦
شنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٦ :: شنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٦
دوشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٦
یکشنبه ۸ مهر ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ۸ مهر ،۱۳۸٦
شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٦ :: شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٦
چهارشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٦
چهارشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٦
دوشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٦
چهارشنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸٦
یکشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٦
دوشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٦
دوشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٦
یکشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٦
یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦
یکشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٦
یکشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٦
دوشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٦
یکشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٦
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
شنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: شنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦
چهارشنبه ۸ فروردین ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۸ فروردین ،۱۳۸٦
شنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٥ :: شنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٥
چهارشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٤
دوشنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٤
دوشنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٤
شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸۳
شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۳ :: شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸۳
چهارشنبه ٩ دی ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٩ دی ،۱۳۸۳
چهارشنبه ٢ دی ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢ دی ،۱۳۸۳
جمعه ٢٠ آذر ،۱۳۸۳ :: جمعه ٢٠ آذر ،۱۳۸۳
دوشنبه ٢ آذر ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢ آذر ،۱۳۸۳
یکشنبه ۱ آذر ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱ آذر ،۱۳۸۳
جمعه ٢٤ مهر ،۱۳۸۳ :: جمعه ٢٤ مهر ،۱۳۸۳
شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۳
پنجشنبه ٢ مهر ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢ مهر ،۱۳۸۳