عطسه   

عطسه کردم. هم کلاسیم که دارد فارسی یاد می گیرد گفت عافیت باشه. من هم کلی تشویقش کردم. باز عطسه کردم. کمی مکث کرد و بعد پرسید الان چی باید بگویم؟!

گفتم خوب همان قبلی! گفت اخر در بعضی زبانها جملات متفاوتی برای عطسه های نزدیک به هم گفته می شود. تا 6 عطسه!!

ولی نگفت در کدام زبان! یادم باشد بپرسم.

لینک
یکشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٩ - خودم!