روز تاریخی   

امروز چهارشنبه 25 فروردین 1389 برابر با 14 اپریل 2010 میلادی یک روز تاریخی بود.اینجا می نویسم که فراموش نکنم چه روزی بود.

خدایا به خاطر امروز از تو متشکرم.

لینک
پنجشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٩ - خودم!