به لجن کشیدن ادمهای کوچک هیچ کاری ندارد. چند وقتی است به این جمله فکر می‌کنم که اگر چیزهای متناقض و خلاف واقعی که این آدم ادعا می کند را به رویش بیاورم چقدر دلم خنک می‌شود!به همین زودی اینجا هم برایم تمام شد!

امروز فرد مورد نظر تلفنی با یکی از دوستان من که فارغ التحصیل شریف است با معدل خوب ولی فوق لیسانس نخواند حرف زد.دوست قرار است بیاید اینجا مصاحبه. ایشان که ادعامی‌کنند افنی تهران درس خوانده‌اند و من می‌دانم کجاست! و فوق خوانده‌اند به دوست من که به دلیل مسائل مالی تصمیم به تغییر شغل گرفته  و از رنج حقوقی ژرسید فرمودند با لیسانس دیگه! و این جمله را با اهانت امیزترین بیان و لحن ممکن ادا فرمودند.

بدبخت عقده‌ای! فکر می‌کنی بقیه تو را همان طور می‌بینند که تو خودت فکر‌می‌کنی؟!

برتری در تو نمیبینم جز تلاشتو برای لگد مال کردن دیگران! و صبر می‌کنم تا آن روز برسد.روز جدا شدن مسیر من و تو از هم.

لینک
شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٦ - خودم!

       

به نام او(که فعلا ازش خیلی شاکیم)

دیروز رفتم بازدید شرکت آقای همسر بازدید علمی خانواده‌ها.بالاخره بعد از کلی تلاش خانواده‌ها مجاز شدند که بیایند کارخانه را ببینند تا بهتر بتوانند اعضلیی از خانواده را که در کارخانه کار می‌کنند حمایت روانی کنند.

جالب بود ولی نه آنقدر که همه انتظار داشتند.اولا ساعت بازدید به خاطر ایمنی بازدید کنندگان ساعتی بود که تکنیسین ‌ها رفته بودند ناهار و خط تعطیل بود.انگار رفته بودیم موزه یک سری دستگاه و قطعه خفن نان می‌دادند و می‌گفتند این دستگاه این را این شکلی می‌کند!دوما به همین دلیل و دوری راه نسبت به تهران هر کس شاغل بود و می‌خواست خط را ببیند باید یک روز مرخصی روزانه می‌گرفت.حرکت ۱۰.۵ صبح بود برگشت ۳.۵ بعد از ظهر.

اما نکات جالبتر:حضور خانواده‌ها در کنار شاغلان در شرکت برای بازدید بود و صرف ناهار به همراه آنها.نگاه‌های کنجکاو زیردستان به خانواده مدیران خود و عکس‌العملهایی که نشان می‌دادند(دیروز روز بازدید خانواده مدیران میانی و ارشد بود). خانمها نه تنها تاثیر مثبت نگرفتند بلکه متفق القول بودند که چیزی که دیدند نیاز به این همه حضور و اضافه کار ماندن و...ندارد.

نکته سوم یکی از دوستان بود که در فرم نظر سنجی بهترین چیزی که در سیستم دیده بود را حضور همسرش در سیستم دانسته بود!!!

نکته چهارم ما تنها زوج قدیمی بدون فرزند بودیم!

لینک
چهارشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٦ - خودم!