امروز از صبح ۱۰۰٪ علاف بودم. بيشتر وقتم را تلوزيون نگاه کردم که البته فقط به درد وقت پر کردن ميخورد.ولی دو سه تا چيز هم ياد گرفتم که بدم نميآيد اينجا مطرح کنم:

 

+ سفينه دسيکاوری در سفرهای اکتشافی۲ ميليون ليتر سوخت مصرف می‌کند! 

++قسمتهای کناری سفينه که در مراحل مختلف حرکت سفينه آن را به جلو می‌رانند وپس از انجام وظيفه خود جدا می‌شوند دوباره پيدا شده در سفرهای بعدی استفاده می‌شوند!

+++دانشمندان ممکن است از سياه چاله‌ها به عنوان سطل زباله های فضايی بهره بگيرند!

++++برنامه نسيمی از حقيقت را هم که بعد از اذان ظهر از شبکه اول پخش می‌شود حتما ببينيد. خيلی زيباست .درباره زيبايی مرگ است! با انسانهايی که تجربه نزديکی از آن داشته اند صحبت می‌کنند. مسيحی و مسلمان! جالب اينجاست که مسيحيان همان چيزهايی را بازگو ميکنند که در اعتقادات ما مسلمانان آمده است.حتی به نظر من بهتر هم توصيف می‌کنند چون بدون پيش زمينه انچه را ديده اند بيان می‌کنند. مثل ديدن و مرور اعمال انسان در زندگی! آنها همگی می گفتند که زيبايی و عشق مطلقی را احساس کرده اند که نور مطلق ومحبت خالص و بی واسطه است.

 

لینک
جمعه ٢٤ مهر ،۱۳۸۳ - خودم!

       

ديروز نيمه شعبان بود و من اين روزها بی‌توفيق‌ترين روزهای زندگی ام را می گذرانم.

اندر مناقب خودم بايد بگيم که بهره من از نيمه شعبان امسال با اين همه فضيلت که قابل قياس با شب قدر است و... فقط غيبت بود با دست و زبان و چشم احول کردن و...

پنج شنبه دنبال مطلب برای مامان بوديم که شب مجری برنامه جشن ميلاد بود. تعداد قابل توجهی از نتايج جستجو مربوط به وبلاگهای ملت بود... هر کسی يک جوری ارادتش را بيان کرده بود.يک وبلاگ ديدم که اسمش لحظه‌ای با امام زمان بود و مطالب ساده و دلنشينی داشت در واقع يک نيايش نامه اينترنتی بود ...

ديروز رفتم مولودی. کلی کف زدم و... ولی آخرش دلم برای امام زمان سوخت چون تغييری در درونم احساس نکردم . انصافا هرچی دولا شدم و توی دلم را نگاه کردم حتی نديدم که اين روز برايم فرق دارد! وای بر من! تازه يک مشکل فلسفی هم پيدا کردم که چرا می گويند از نشانه های ظهور مصادف شدن نيمه شعبان با جمعه است اين که به تقويم قمری ربط دارد؟!

شدم مثل آن کسی که انگشت نشان دهنده ماه را ميديد و ميگفت نميبينم.

 

لینک
شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۳ - خودم!

       

سلام!

۱ ۲ ۳ ۴ امتحان ميکنم!

لینک
پنجشنبه ٢ مهر ،۱۳۸۳ - خودم!